Redacció administrativa

La comunicació en l'àmbit de l'Administració presenta algunes particularitats. 

Seguiu els consells de redacció del Taller virtual de redacció d'informes, propostes i resolucions.


Comments